Strocon is een samenwerking van bedrijven met als doel het beste van systemen en kennis te combineren.

We houden ons hoofdzakelijk bezig met de verwerking van afvalstromen. Veelal voor de agrarische sector, en dan met name de technieken die verder gaan waar de meeste stoppen.

Mestverwerken is een van de oplossingen die we bieden

Wij zijn ervan overtuigd dat mest geen afvalstof is. Je moet het op bedrijfsniveau omzetten naar waardevolle mineralen die de afnemer wil. Betrouwbare gehaltes, in een zeer hoge concentratie. 

Onze eindstromen hebben deze hoge concentraties. Zo heeft het as een fostaat gehalte van ongeveer 33%. Hiermee is export velen malen goedkoper. Het ammoniumnitraat bevat 170 kilo stikstof per ton. De kalimeststof  bevat 22 kilo kali per ton product. De grootste eindstroom die ontstaat is te lozen op het oppervlakte water, 70% loosbaar water kan hiermee op de meest simpele manier worden afgezet. 

Wij verstaan onder mestverwerken een totaalconcept, echter moeten de onderdelen ook als afzonderlijke machines kunnen werken. Daarom werken we bij Strocon met verschillende modules. Lees hierover meer onder de kop "mestverwerking".

De oplossing die we bieden is totaal nieuw en uniek.

Hoe werkt Strocon?

We beginnen met onze bijzondere DFP-unit. Deze scheid dik en dun, met een hoog fosfaat scheidingsrendement van meer dan 90%. Hierna wordt de dikke fractie gedroogd, voorbehandeld en verbrand voor de energiewinning. De lucht word gereinigd door middel van de stikstof-terugwinning unit. Energie die vrijkomt (warmte) wordt gebruikt om de mest te drogen. 

De dunne fractie wordt verwerkt  door middel van microfiltratie, reverse-osmose en een ionenwisselaar. Het gehele concept dat bestaat uit 10 20-feet containers en een stikstof terugwinnings unit en kan daarmee op jaarbasis zo'n 25000 ton mest verwerken, waarvan ongeveer 70% loosbaar water is. De rest bestaat uit fosfaatas, ammoniumnitraat (of ammoniumsulfaat) en kalimeststof.
Bekijk onze flow onder het kopje "mestverwerking" voor meer informatie. 

Waardevolle mineralen

Strocon is een onderneming die zich bezig houdt met de complete verwerking van mest. Het streven is mest om te zetten in waardevolle producten die bijdragen aan een gezonde agrarische sector.

Mest moet daarom omgezet woren in eindstromen die sterk verschillen in NPK verhouding. Deze stromen zijn daarmee geschikt voor de precisielandbouw of verdere bewerkingen. Mineralen mogen niet verloren gaan en de verwerking moet een minimale CO2 uitstoot hebben.

Tags: mestverwerken, mestverwerking, mest, dikke fractie, dunne fractie, mestverwerking, afzet, fosfaat, overschot, mineralen, verwerken, installatie, mestverwerking, verbranden, as, fosfaat-as, boerderijniveau, boerderijschaal, module, containers, container, stikstof, fosfaat, kali, kalium, scheiden, scheider, mestscheider, droger, energiewinning, kachel, stikstofterugwinning, luchtwasser, ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, mineralenconcentraat, stripper, kalimeststof, filter, membraan, drogen, gedroogde mest, omgekeerde osmose, microfiltratie, ionenwisselaar, loosbaar water, varkens, koeien, boerderij, stal