Strocon is een samenwerking van bedrijven met als doel het beste van systemen en kennis te combineren. We houden ons hoofdzakelijk bezig met de verwerking van afvalstromen.
Dit doen we veelal voor de agrarische sector. Het gaat hierbij om technieken die verder gaan daar waar de meeste stoppen.

Mestverwerken is een van de oplossingen die we bieden

Wij zijn ervan overtuigd dat mest geen afvalstof is. Je moet het op bedrijfsniveau omzetten naar waardevolle mineralen die de afnemer wil. Betrouwbare gehaltes, in een zeer hoge concentratie. 

Onze eindstromen hebben deze hoge concentraties. Zo heeft het as een fosfaat gehalte van ongeveer 33%. Hiermee is export van dit product velen malen goedkoper. Het ammoniumnitraat bevat tot wel 170 kilo stikstof per ton en kan worden ingezet als groene kunstmest. De kalimeststof  bevat ± 22 kilo kali per ton en kan nog verder worden ingedampt! De grootste eindstroom die ontstaat is te lozen op het oppervlakte water, op deze manier is tot wel 60-80% van het volume afgezet. 

Wij verstaan onder mestverwerking een totaalconcept, echter moeten de onderdelen ook als afzonderlijke machines kunnen werken. Daarom werken we bij Strocon met verschillende modules. Lees hierover meer onder de kop "mestverwerking".

De oplossing die we bieden is totaal nieuw en uniek.

Hoe werkt Strocon?

We beginnen met onze unieke DFP-unit. Deze scheidt de mest in een dikke- en dunne fractie met een hoog fosfaat scheidingsrendement van meer dan 90%. Hierna wordt de dikke fractie gedroogd, voorbehandeld en verbrand voor de energiewinning. De lucht wordt gereinigd door middel van de stikstof-terugwinning unit. Vrijkomende energie (warmte) wordt gebruikt om de mest te drogen. 

De dunne fractie wordt verwerkt  door middel van een trommelfilter, microfiltratie, reverse-osmose en eventueel een ionenwisselaar. Dit kan per situatie verschillen. Het gehele concept bestaat uit meerdere 20-feet containers en een stikstof terugwinnings unit. De installatie wordt op maat voor u opgebouwd en geschikt gemaakt voor de juiste hoeveelheid ingaande mest die verwerkt moet worden. Uit de installatie komt loosbaar water, N (ammoniumnitraat), P (fosfaatas) en K (kalimeststof).

Bekijk onze flow onder het kopje "mestverwerking" voor meer informatie. 

Waardevolle mineralen

Strocon houdt zich bezig met de complete verwerking van mest. Het streven is mest om te zetten in waardevolle producten die bijdragen aan een duurzame agrarische sector. We zijn van mening dat de eindstromen dan een een hoge concentratie mineralen moeten bevatten. 

Mest moet worden omgezet in eindstromen die sterk verschillen in NPK verhouding. Deze stromen zijn daarmee geschikt voor de precisielandbouw of verdere bewerkingen in de industrie of coöperatie. Mineralen mogen niet verloren gaan en de verwerking moet een minimale CO2 uitstoot hebben.

Onder het kopje mestverwerking Module 2: Dikke fractie en Module 3: Dunne fractie is meer informatie te vinden over de eindstromen die ontstaat met onze installatie. 

Tags: mestverwerken, mestverwerking, mest, dikke fractie, dunne fractie, mestverwerking, afzet, fosfaat, overschot, mineralen, verwerken, installatie, mestverwerking, verbranden, as, fosfaat-as, boerderijniveau, boerderijschaal, module, containers, container, stikstof, fosfaat, kali, kalium, scheiden, scheider, mestscheider, droger, energiewinning, kachel, stikstofterugwinning, luchtwasser, ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, mineralenconcentraat, stripper, kalimeststof, filter, membraan, drogen, gedroogde mest, omgekeerde osmose, microfiltratie, ionenwisselaar, loosbaar water, varkens, koeien, boerderij, stal