...

Instrooisystemen

Python Loading System

Automatisch instrooien

Met het Python Loading System is het volledige proces van instrooien te automatiseren. De stroverdeler kan zichzelf laden waardoor deze op elk gewenste tijd zijn werk kan uitvoeren.  Standaard moet de Python met een voorlader of shovel worden geladen.

Dit geautomatiseerde voorraadmagazijn kan een groot aantal balen opslaan. Wanneer de Python leeg is zal de PLS een baal uit de voorraad halen, deze op de Python plaatsen en de touwen verwijderen.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.