...

Opbouw nieuwe stroverdeler

Er is in de afgelopen 3 weken in onze werkplaats in Aalten hard gewerkt aan een nieuwe stroverdeler. Binnenkort zal deze op transport gaan naar een geitenstal in de regio Utrecht. Daar zal deze Python Spreader er voor zorgen dat de stal altijd voorzien is van een egaal verspreidt gehalte aan stro. Klik hier voor meer informatie over onze unieke stroverdeler.

Vorige slide
Volgende slide
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.