...

Instrooisystemen

Python Spreader

Automatisch instrooien van strostallen
De Python Spreader is een stroverdeler voor ronde en vierkante balen die aan een rail gemonteerd zich door de stal beweegt. Een spanningsrail zorgt voor een constante en betrouwbare voeding van de machine. Met een stroverdeler wordt er dagelijks en egaal ingestrooid. Constant een klein laagje stro zorgt voor een besparing van het stro.

 

Besturing en werking
De machine start handmatig of via vooraf ingestelde starttijden. Om tot een nauwkeurige verdeling te komen is het mogelijk om per baan diverse pulsen te plaatsen en aparte instellingen te maken. Beide strooischijven kunnen hierbij afzonderlijk worden ingesteld. De bediening van de machine kan via het touchscreen op de besturingskast of middels een mobiel apparaat.

De messenrotor heeft een groot diameter om het stro egaal op de strooischijven te doseren. Om vastlopen van de messenrotor te voorkomen wordt de aanvoer van het product automatisch aangepast als de belasting te hoog is. De strooischijven met vingers zorgen voor een minimale stofhoeveelheid.

Kenmerken

  • Arbeidsbesparing
  • Laag energie verbruik
  • Geschikt voor zowel ronde als vierkante balen
  • Meer dan 30% strobesparing door herhaaldelijk en egaal te strooien
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.