...

Strocon introduceert nieuwe machine

Bij Strocon zijn we continue aan het doorontwikkelen op het gebied van nieuwe technieken en installaties. Deze shredder scheidt het gebruikte product van emballage zoals gelamineerd karton en plastic. Het gebruikte product kan dan worden gemengd met bijvoorbeeld dierenvoer, en zo zijn er compleet nieuwe recepten samen te stellen. De uitpakker is gemaakt om boeren van hoogwaardig dierenvoer te voorzien. Bij Strocon zorgen we voor comfort voor dier, en gemak voor de veehouder. Daarom hebben we er voor gezorgd dat deze machine gemakkelijk te onderhouden is en te bedienen met behulp van onze eigen software. 

Klik hier voor meer informatie over onze nieuwe uitpakker.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.