...

Opbouw en transport nieuwe Cobra Easy Bed

Op de montage afdeling bij Strocon in Aalten zijn we op dit moment druk bezig met het opbouwen en installeren van een aantal nieuwe Cobra’s. Eén van die Cobra’s ging deze week op transport naar een klant in België. Daar zal ons automatisch instrooisysteem de boer en zijn koeien voorzien van diverse strooiselproducten zoals biobedding, (stro)pellets of zaagsel. Door dagelijks te strooien ontstaat er een egale en droge ligbox die optimaal ligcomfort biedt. Omdat er geen koeien weggedreven hoeven te worden om de box bij te vullen ontstaat er meer rust in de stal. 

In de afbeelding is te zien dat naast de Cobra Easy Bed, Strocon ook de leverancier is van zowel mixers, pompen, scheiders, bordes, leidingwerk enzovoorts. De hardware en software worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Onze unieke instrooier is kenmerkend door het volledig automatisch instrooien met een exacte dosering per ligbox, waardoor er een egale en droge ligbox ontstaat. Dit brengt een positief effect op uiergezondheid met zich mee en rust voor de koe.

Vorige slide
Volgende slide
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.