...

Industrie

Transportsystemen

Strocon transport

Strocon is dé leverancier van de meest denkbare transportsystemen. Op basis van het product dat vervoert moet worden, kiest Strocon daar de juist bijbehorende transportsystemen in alle vormen en maten. 

Transportsystemen waar wij ervaring mee hebben hebben zijn onder andere: 

  • Vijzel met as
  • Asloze vijzel
  • Transportbanden
  • Elevators
  • Opslagbunkers
  • Doseersystemen
We streven naar het leveren van een totaalpakket. Zo is het ook mogelijk om aan- en uitvoerbunkers te voorzien van loadcellen voor het accuraat meten en loggen van gewicht. Volmeldingen en hoogtemetingen met behulp van lasers en ultrasoon zitten ook in ons pakket. 
 

Bent u opzoek naar een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen meedenken. Wij zijn u graag van dienst. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.