Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie

Op donderdag 14 oktober 2021 wordt in Boekel (Nederland) een tweede klankbordgroep georganiseerd waarbij de voorlopige resultaten van veldproeven worden toegelicht. Ook wordt de rekentool aan de klankbordgroep voorgelegd. Deze tool geeft inzicht in de economische kant van het gebruik van deze meststoffen.

Na de klankbordgroep volgt een lunch en ’s middags is er de mogelijkheid om de membraanfiltratie-installatie van Strocon te bezoeken. Hier zal ook uitleg worden gegeven over machines om de meststoffen aan te wenden op landbouwpercelen. Na het bedrijfsbezoek is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Locatie klankbordgroep: Nia Domo, Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel.

Locatie bedrijfsbezoek: Pluk b.v., Zijp 2, 5427 HJ Boekel

Wanneer: donderdag 14 oktober om 10u (klankbordgroep) en 13u30 (bedrijfsbezoek)

Deze bijeenkomsten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht; dit kan via deze link

INTERREG NL-VL NITROMAN

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. NITROMAN wil via innovatieve technieken zoals stripping-scrubbing en memnbraanfiltratie uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Bron: www.vcm-mestverwerking.be & VCM VZW