Projecten

Raccoon Uitpakmachine

De Raccoon Uitpakmachine is een door Strocon ontworpen industriële uitpakker die emballage scheidt van het product. In de afgelopen weken is er gewerkt aan een installatie, die onderhand volledig opgebouwd is bij een klant in Duitsland.

N-stripper

De stikstofproblematiek is het schadelijke gevolg voor ecosystemen van een overschot aan uitstoot van reactieve stikstofverbindingen in de stikstofkringloop door menselijke toedracht. Met een N-recovery unit is het mogelijk de uitstoot van stikstof te reduceren op bedrijfsniveau.

Cobra Easy Bed

De Cobra Easy Bed is een geautomatiseerde boxen vuller voor gescheiden fractie (of een andere grondstof). De robot is gebruiksvriendelijk, duurzaam en comfortabel voor mens en dier. Vooral in stallen met melkrobots is rust voor de koe belangrijk. Een automatisch instrooisysteem zorgt ervoor dat koeien niet wekelijks moeten worden weggedreven om boxen te vullen. De Cobra kan elk moment van de dag doseren terwijl de koe in de box ligt.

Industriedroger

De nieuwste generatie droogtunnels zijn uit RVS vervaardigd en van industriële kwaliteit. Corrosie veroorzaakt door ammoniak of zuren wordt hierdoor voorkomen en een lange levensduur is gegarandeerd. De jarenlange ervaring van Strocon heeft geleid tot een duurzame droogtunnel.