...

Mestverwerking

DFP/Scheider

Het scheiden van mest

Vanuit de mengtank komt de mest aan in de DFP. In de stappen Dewatering, Filtration en Pressing wordt de dikke fractie gescheiden van het vloeibare deel. 
Een robuuste machine van RVS en een gegarandeerd lange levensduur. 
In de scheider zit een conische vijzel die het product naar achter toe brengt en het vocht eruit perst. De zeef wordt naarmate de druk hoger wordt (achteraan pers) steeds fijner om ervoor te zorgen dat de dunne fractie minimale droge stof bevat. 

Het scheiden van mest is een bewuste keuze. Het uiteindelijke doel is een eindproduct te krijgen met een hoog fosfaatgehalte en een laag volume om afzetkosten zo laag mogelijk te houden. Om een hoog scheidingsrendement voor fosfaat te behalen is er voor een mestscheider gekozen in combinatie met een polymeer (klontermiddel) toevoeging. Een fosfaatrendement van > 90% is hierdoor te halen.

De dikke fractie heeft een droge stofgehalte van ongeveer 30%. Belangrijk voor de vervolgstappen is een laag droge stofgehalte in de dunne fractie. Bij een te hoog gehalte neemt de efficiëntie van de verwerking af en stijgt het percentage mineralenconcentraat.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.