...

Mestverwerking

Hygiënisatie

Exportwaardig maken van vloeibare mest

Dierlijke mest wordt gehygiëniseerd om deze exportwaardig te maken. Door het toepassen van een warmtebehandeling worden de bacteriën en ziektekiemen gedood. De mest wordt hierbij een uur op 70 °C gehouden. Validatie maakt het mogelijk een erkenning te krijgen waarbij de verblijftijd verkort mag worden en de temperatuur verlaagd.

Effectief systeem

De hygiënisatie vindt plaats in drie RVS geïsoleerde tanks met een inhoud van 6.000 liter. Elke tank is uitgevoerd met een warmtewisselaar, temperatuur meting, weeginrichting en menginstallatie. Na de verblijftijd wordt de resterende energie in de mest overgedragen aan de volgende batch (andere tank) om deze voor te verwarmen.

Opwekken vermogen

De benodigde warmte wordt geproduceerd door een op houtsnippers gestookte biomassakachel. Toevoer van snippers gebeurt automatisch vanuit de voorraadbunker. Het is ook mogelijk een externe warmtebron te gebruiken zoals een WKK. 
Strocon heeft een groot productgamma voor de verwerking van afvalstromen. We gaan graag met u in gesprek om voor uw probleem een oplossing te vinden. Veelal worden technieken gecombineerd om hiermee een complete verwerking te bewerkstelligen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.