...

Opstart Cobra Easy Bed in België

In het voorgaande nieuwsbericht is te lezen dat we bezig waren met het opbouwen en opstarten van nieuwe Cobra’s. Eén van die Cobra’s in onderhand afgeleverd en volledig geïnstalleerd bij een klant in Aalter, België. Deze klant heeft recent de koeienstal uitgebreid, en is overgegaan van een kalk, water en stro mengsel naar gescheiden mest/biobedding. Dit wordt voortaan ondersteund door onze mestscheider en automatisch instrooisysteem.

Vorige slide
Volgende slide
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.