...

Geen categorie

Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie

Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie Op donderdag 14 oktober 2021 wordt in Boekel (Nederland) een tweede klankbordgroep georganiseerd waarbij de voorlopige resultaten van veldproeven worden toegelicht. Ook wordt de rekentool aan de klankbordgroep voorgelegd. Deze tool geeft inzicht in de economische kant van het gebruik van deze meststoffen. Na de klankbordgroep volgt een lunch en ’s middags is er

Bedrijfsbezoek aan membraanfiltratie-installatie Meer lezen »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.