...

Strocon aanwezig op Dutch Pork Expo

[UPDATE] Klik hier voor tickets

Na een zeer tevreden bezoek aan de Dutch Poultry Expo zal Strocon ook aanwezig zijn bij de Dutch Pork Expo op 12 & 13 oktober. Hét vakevenement waar de complete varkenshouderij uit Nederland en de Duitse- en Belgische grensregio’s samenkomt. Dit is de perfecte plek om je netwerk uit te breiden, kennis op te halen met behulp van interactieve workshops, nieuwe trends en ontwikkelingen te ontdekken of om inspiratie te vinden van ruim 180 exposanten. Wat de reden voor bezoek ook mag zijn, op deze plek is alles te vinden wat de varkenshouderij te bieden heeft. 

Strocon zal aanwezig zijn op de beursvloer met een eigen stand, waar we diep in gaan op onze diverse technieken waar mestverwerking uiteraard centraal staat. Een waardevol product maken van mest is iets waar we bij Strocon goed in zijn, maar hoe gaat dat nou precies in z’n werk? 

Hier hebben wij uiteenlopende processen voor, die dit met behulp van innovatieve installaties mogelijk maken. De cruciale stap voor een goede verwerking is het scheiden van afvalstromen in een dikke- en dunne fractie. De dunne fractie wordt door middel van nauwkeurige filtratie ingedampt tot waardevolle eindstroom. De dikke fractie wordt gedroogd in onze unieke droogtunnels. Deze robuuste machine is geschikt voor het drogen van vaste- (o.a. pluimveemest, dikke fractie, houtsnippers en biomassa) en vloeibare producten als digestaat. Gedroogde mest kan met de Tiger 750 korrelpers worden gepelletiseerd, waardoor een volumereductie van ongeveer 75% te verkrijgen is. Bij Strocon hechten we veel aandacht aan het welzijn van het milieu. Om de uitstoot van gevaarlijke stoffen en/of stoffen die het milieu aantasten te reduceren, gebruiken we o.a. luchtwassers en stikstofstrippers. Wij hebben jarenlange ervaring in het adviseren, produceren en onderhouden van verschillende milieubewuste systemen en installaties. Kortom, vanaf de ingaande mest tot aan de waardevolle eindstroom, alles zal hier aan bod komen.


We willen op deze expositie een helder beeld creëren en laten zien waar Strocon voor staat. Dit willen we graag met zo veel mogelijk mensen delen, dus we hopen jullie allemaal te zien in de Brabanthallen in Den Bosch op woensdag 12 en donderdag 13 oktober, van 14:00 tot 22:00. De toegang is geheel gratis. Voor meer informatie over het evenement, bezoek: https://www.dutchporkexpo.nl/

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.