...

Cobra Easy Bed​

De Cobra Easy Bed is een geautomatiseerde boxenvuller voor gescheiden fractie (of een andere grondstof). De robot is gebruiksvriendelijk, duurzaam en comfortabel voor mens en dier. Vooral in stallen met melkrobots is rust voor de koe belangrijk. Een automatisch instrooisysteem zorgt ervoor dat koeien niet wekelijks moeten worden weggedreven om boxen te vullen. De Cobra kan elk moment van de dag doseren terwijl de koe in de box ligt. 

De robot loopt rustig en stil over de boxen heen, en vult vanaf de kop plek aan met verse bedding. De koeien blijven rustig liggen en worden niet uit de rustpositie gehaald. De ideale lig-positie waarbij de box schoon blijft en mest achter de boxrand beland. 

De Cobra moet in standaarduitvoering boven elke boxenrij een IPE profiel en spanningsrail hebben. Om een dubbele boxenrij te kunnen instrooien met slechts één IPE profiel en spanningsrail is er de optie; All Access. Deze optie zorgt ervoor dat de Cobra tot 3 meter rondom het IPE profiel kan instrooien. Het is hiermee ook mogelijk om later de instrooipositie binnen de box te veranderen.

Strocon heeft inmiddels al tientallen Cobra Easy Bed systemen opgebouwd en geïnstalleerd door heel Nederland, België en Duitsland, en dit aantal blijft groeien. Kijk op onze Facebook-pagina om de activiteiten rondom deze projecten te volgen. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.