...

Strength Through Coöperation

Strocon is een samenwerking van bedrijven met als doel het beste van systemen en kennis te combineren. We houden ons hoofdzakelijk bezig met de verwerking van afvalstromen. Dit doen we veelal voor de agrarische sector. Het gaat hierbij om technieken die verder gaan daar waar de meeste stoppen.

Wij zijn ervan overtuigd dat mest geen afvalstof is. Je moet het op bedrijfsniveau omzetten naar waardevolle mineralen die de afnemer wil. Betrouwbare gehaltes, in een zeer hoge concentratie.

Samen met de klant willen wij tot een passende oplossing komen. In veel gevallen gaat het om unieke projecten waarbij Strocon als totaalleverancier fungeert.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.