Machine: twee droogtunnels met luchtwasser
Product: diverse producten (mest/groenten)

Eén van de droogtunnels droogt de dikke fractie die is ontstaan na scheiding van het aanwezige digestaat. De andere droogtunnel wordt voor diverse producten ingezet.