Machine: DFP-1 scheider
Product: Witvleeskalvermest

Middels de DFP-1 scheider wordt er jaarrond mest gescheiden op het bedrijf. De dunne fractie wordt gebruikt op akkerbouwgrond en de dikke fractie wordt afgevoerd. Door het plaatsen van de machine op een trailer is deze verplaatsbaar gemaakt en kan deze ook bij andere boeren mest scheiden.