Machine: DFP-3 en dunne fractie
Product: Varkensmest

De scheider scheidt de mest in dikke en een dunne fractie. Een vijzel transporteert de dikke fractie naar buiten en vult een container af. De dunne fractie wordt verder verwerkt tot mineralenconcentraat een schoon water.