Machine: 4 droogtunnels met toebehoren
Product: Kippenmest

De mest van ongeveer 960.000 kippen wordt met vrachtwagens van de verschillende stallen naar één centraal punt gebracht om daar te worden gedroogd. Volautomatisch worden de mest op de vier droogtunnels gedoseerd vanuit de voorraad. Na het drogen wordt de droge mest tot korrels geperst en verpakt. De uitgaande lucht wordt gereinigd.